GDPR och Dataskydd på metalivs.se

På metalivs.se värdesätter vi din integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

1. Insamling av Personuppgifter
Vi samlar in personuppgifter endast när det är nödvändigt, till exempel för att hantera förfrågningar via kontaktformuläret. Dessa uppgifter kan inkludera namn, e-postadress och annan kontaktinformation.

2. Användning av Personuppgifter
De insamlade uppgifterna används för att förbättra din upplevelse på vår webbplats, tillhandahålla tjänster du begärt eller för kommunikation som är relevant för dina förfrågningar.

3. Lagring och Säkerhet
Dina personuppgifter lagras säkert och behandlas konfidentiellt. Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda dina uppgifter från obehörig åtkomst, förlust eller förstörelse.

4. Dina Rättigheter
Enligt GDPR har du rätt att begära tillgång till, korrigering av, eller radering av dina personuppgifter. Du har också rätt att invända mot behandlingen av dina uppgifter och att begära begränsning av behandlingen.

5. Cookies
Vår webbplats använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du har möjlighet att acceptera eller avvisa cookies.

6. Kontakt för Dataskyddsfrågor
För frågor om vår dataskyddspolicy eller dina personuppgifter, kontakta oss via e-post: info@metalivs.se.